REGULAMIN KURSÓW

REZERWACJA MIEJSC NA KURSACH SZKOŁY SOMMELIERÓW

 1. Rezerwować miejsca na kursach mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata pełnej kwoty za kurs w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursów lub odwołania terminu kursu z braku minimalnej ilości uczestników. W przypadku zmiany terminu kursu przez Szkołę Sommelirów, wpłaty są zwracane na konta uczestników, chyba że wpłacający potwierdzi, że nowy termin jest odpowiedni.
 4. Zniżki:
  5% dla uczniów Szkoły Sommelierów oraz studentów z ważną legitymacją studencką.
 5. Rezygnacja z kursu i zwrot kosztów:
  – w przypadku odwołania rezerwacji najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu, zwrotowi podlega cała wpłacona kwota,
  – w przypadku odwołania rezerwacji na 7 do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu, zwrotowi podlega połowa wpłaconej kwoty,
  – w przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Zamiana terminu kursu jest bezpłatna – jeżeli zostaje dokonana nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.
 7. Bon upominkowy może zostać zrealizowany po terminie ważności, w takim przypadku wymagana jest dopłata 30% wartości szkolenia.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od złożenia reklamacji drogą mailową lub pocztową.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „RODO”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych w związku z zakupami na stronie www.monikabielkavescovi.com jest Be Solutions Intl. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1c/12, 30-314 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5992430202,
 3. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz dba o bezpieczeństwo tych danych i o to by informacje o użytkownikach nie trafiły w niepowołane ręce. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem sprzedaży i świadczenia oferowanych usług.
 4. Dane Klienta są wykorzystywane do celów związanych z realizacją zamówienia – działań podejmowanych na żądanie Klienta zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, kontaktu z Klientem w sprawach dotyczących zamówienia, realizacji zamówień złożonych przez Klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych, takich jak mailing i remarketing.
 5. Podstawą przetwarzania jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązek prawny ciążący na Sprzedającym związany z rachunkowością i przepisami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgoda wyrażona na stronie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), umowa o świadczenie usług lub działanie podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prowadzenie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Administrator gromadzi w celach wymienionych w punkcie 2. dane Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji oraz informacje dotyczące formy płatności.
 7. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Klienta niezbędne dla realizacji, Administrator przekazuje firmom realizującym usługi przewozowe i kurierskie.
 8. W celu dokonania przez Klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe Klienta są przekazywane wybranej przez Klienta firmie świadczącej usługę płatności online.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu usunięcia danych, Klient powinien przesłać do Administratora stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres: monika@szkolasommelierow.com lub na piśmie. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował należności wobec Administratora lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 10. Dane Klientów mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec www.szkolasommelierow.com, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 11. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Klienta chęci ich usunięcia.
 12. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

POLITYKA COOKIES  

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.